Liên Minh Ảnh Hưởng Đông Nam Á (SIA)

| Tích hợp nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư tại Đông Nam Á

Liên Minh Ảnh Hưởng Đông Nam Á

Thành lập ngày
24 tháng 01 năm 2021

Thúc đẩy
Đầu tư tại Đông Nam Á

Kết nối
Các doanh nghiệp Đài Loan

Giới Thiệu Liên Minh

Thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch về kinh tế, các hiệp định RCEP, CPTPP được thông qua, mở ra một làn sóng đầu tư lớn vào thị trường Đông Nam Á. Các nước Đông Nam Á dần trở thành địa điểm đầu tư ưa thích của các nhà đầu tư thế giới.

Nắm được tầm quan trọng của thị trường Đông Nam Á đối với Đài Loan, chủ tịch ngân hàng đầu tư FCC Partners, ông CY Huang, đã chính thức thành lập Liên minh tác động Đông Nam Á” (Southeast Asia Impact Alliance), tích hợp nguồn lực của nhiều doanh nghiệp Đài Loan tại Đông Nam Á, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái và nền tảng hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp đầu tư vào thị trường Đông Nam Á.

Thông Tin Mới Nhất

“Sau khi Hiệp định RCEP được thông qua, các tập đoàn trên thế giới đã bắt đầu một làn sóng đầu tư lớn vào Đông Nam Á. Các nước Đông Nam Á được coi như một “thị trường tương lai”, không còn là một phần nhỏ của” chuỗi cung ứng”, mà sẽ trở thành một phần không thể thiếu của “chuỗi giá trị”. Liên minh Ảnh hưởng Đông Nam Á với vai trò cầu nối sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả vào thị trường các nước Đông Nam Á.”

Ông Cy Huang, người sáng lập Liên minh Ảnh hưởng Đông Nam Á (SIA)

© 2022 Copyright - 東南亞影響力聯盟
- made by bouncin