Dịch vụ của SIA

| Liên minh Ảnh hưởng Đông Nam Á

Dành cho đơn vị Việt Nam

Với nguồn tài nguyên phong phú tại Đài Loan, Liên minh có thể hỗ trợ các đơn vị Việt Nam với nhiều loại hình dịch vụ thu hút đầu tư và tìm kiếm đối tác khác nhau. Trong đó gồm có tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư về cho các tỉnh và khu công nghiệp; hỗ trợ các công ty kêu gọi vốn tại Đài Loan; kết nối doanh nghiệp với các đối tác hoặc khách hàng tiềm năng tại đây.

Xúc tiến đầu tư

 • Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư cho các các tỉnh và khu công nghiệp
 • Lên kế hoạch xúc tiến đầu tư tại các lĩnh vực khác nhau

Hỗ trợ gọi vốn

 • Tìm kiếm nhà đầu tư Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore
 • Thành lập quỹ đầu tư
 • Hỗ trợ IPO tại thị trường Đài Loan

Tìm kiếm đối tác

 • Tìm kiếm đối tác hợp tác trong chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ, kiến thức tại Đài Loan.
 • Tổ chức buổi làm việc giữa các bên

Phát triển kinh doanh

 • Tìm kiếm và giới thiệu công ty với khách hàng
 • Lên kế hoạch gặp mặt và làm việc tại Đài Loan

Dành cho đơn vị Đài Loan

Đối với các doanh nghiệp Đài Loan, Liên minh có các giải pháp toàn diện để doanh nghiệp tiến vào thị trường Việt Nam. Dù cho quý doanh nghiệp là một công ty lớn đa quốc gia đang mong muốn tận dụng tiềm lực về vị trí địa lý, đất đai, nhân lực của Việt Nam hay một công ty khởi nghiệp muốn tiếp cận thị trường trăm triệu dân, chúng tôi đều có những phương án phù hợp. Liên minh cung cấp một giải pháp toàn diện, bao gồm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm nhân sự, cơ sở hạ tầng, cố vấn tài chính – M&A, hỗ trợ startups, và cố vấn chiến lược.

Tư vấn địa điểm đầu tư

 • Tư vấn và khảo sát khu công nghiệp
 • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục đầu tư

Cố vấn tài chính và đầu tư

 • Hỗ trợ tìm kiếm các dự án M&A
 • Thành lập quỹ đầu tư
 • Hỗ trợ phát hành riêng lẽ

Tuyển dụng nhân lực Việt

 • Tìm kiếm nhân lực Việt Nam tại Đài Loan
 • Tuyển dụng nhân lực Việt Nam trong nước

Mở rộng thị trường Việt

 • Giới thiệu gặp mặt với khách hàng tiềm năng
 • Tổ chức các chuyến khảo sát thị trường

Hỗ trợ toàn diện startup

 • Tiềm kiếm nhà đầu tư
 • Tiềm kiếm đối tác về nhiều mặt
 • Tìm kiếm văn phòng

Hoạt Động Nổi Bật

Khách hàng & Đối tác

© 2022 Copyright - 東南亞影響力聯盟
- made by bouncin