活動

| 東南亞影響力聯盟

SIA tới thăm và báo cáo công tác năm tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Liên minh Ảnh hưởng Đông Nam Á tới thăm và báo cáo công tác năm tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Vào ngày 18 tháng 01, tại Hà Nội, Liên minh đã có buổi làm việc lần thứ hai cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo về những hoạt động thành công trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
Buổi làm việc này tập trung vào việc phát triển và xúc tiến đầu tư trên nhiều lĩnh vực như chất bán dẫn, xe điện, điện gió ngoài khơi và giáo dục đào tạo. Các đại diện của liên minh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi những ý tưởng và kế hoạch cụ thể để thúc đẩy hợp tác và đầu tư giữa hai lãnh thổ.
Trong năm 2022, Liên minh Ảnh hưởng Đông Nam Á đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc tăng cường đầu tư và phát triển kinh tế giữa Đài Loan và Việt Nam. Với các dự án đầu tư và hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau, liên minh đã tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh và đóng góp tích cực cho nền kinh tế hai lãnh thổ.
Kế hoạch năm 2023 của Liên minh là tập trung vào việc thúc đẩy các dự án đầu tư lớn hơn và xây dựng các liên kết chặt chẽ hơn giữa các doanh nghiệp hai lãnh thổ. Liên minh cũng sẽ tập trung vào các lĩnh vực đang phát triển nhanh như chất bán dẫn, xe điện, điện gió ngoài khơi và giáo dục đào tạo.
Liên minh hy vọng rằng, với sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác, các dự án đầu tư sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp tích cực cho nền kinh tế hai lãnh thổ.
© 2022 Copyright - 東南亞影響力聯盟
- made by bouncin