Kinh tế Việt Nam

Kinh tế Việt Nam – Tăng trưởng xanh là sự lựa chọn tất yếu để phát triển bền vững

Kinh tế Việt Nam

Kinh tế Việt Nam – Để hướng tới thịnh vượng, Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng thời quan tâm bảo vệ môi trường, coi tăng trưởng xanh là lựa chọn tất yếu để phát triển bền vững.

Nhìn nhận thực tế và đặt mục tiêu

Theo kết quả khảo sát của Liên đoàn Công thương Việt Nam (VCCI), mặc dù ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về pháp luật và các quy định về môi trường cũng như việc tuân thủ các quy định của họ còn thấp. pháp luật về môi trường chưa cao. Chỉ 31,8% doanh nghiệp tư nhân cho biết họ hiểu luật và các quy định về môi trường, nhưng có tới 68% doanh nghiệp cho biết họ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi biến đổi khí hậu.

Nhiều doanh nghiệp thiếu nguồn nhân lực am hiểu pháp luật về môi trường, sản xuất xanh đòi hỏi vốn đầu tư lớn ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong ngắn hạn của doanh nghiệp. 44% doanh nghiệp trong nước và 38% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thừa nhận chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan về bảo vệ môi trường. Theo báo cáo của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), mới có khoảng 50% doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Chủ tịch VCCI Fan Zhan chỉ ra rằng để vượt qua rủi ro, thách thức và đạt được các mục tiêu đề ra, Chính phủ Việt Nam phải cùng doanh nghiệp chia sẻ tầm nhìn, chiến lược phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết, tăng trưởng xanh và bền vững là ưu tiên hàng đầu hiện nay và là mục tiêu chung mà tất cả các quốc gia đều theo đuổi. Đối với Việt Nam, tăng trưởng xanh là lựa chọn tất yếu và là cơ hội để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực, bắt kịp xu thế thế giới. Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ, việc Việt Nam xác định tăng trưởng xanh dựa trên các yếu tố như khoa học, đổi mới sáng tạo, công nghệ mới, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Nỗ lực xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, huy động các nguồn lực, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia phát triển kinh tế xanh; phát triển năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, giảm phát thải các-bon, tăng cường hợp tác quốc tế, phấn đấu đạt các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Phối hợp và thúc đẩy nhiều giải pháp

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 2021-2030 và tầm nhìn 2050″, “Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh 2021-2030” và “Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn”, nhiệm vụ chính là phát triển Khoa học và công nghệ, thúc đẩy cải cách và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, v.v.

VCCI và cộng đồng doanh nghiệp cũng đưa ra một số kiến ​​nghị như tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào xây dựng pháp luật và các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, kinh tế xanh và phát triển bền vững, nâng cao tính khả thi của các quy định pháp luật liên quan, tạo thuận lợi cho thu nhận thông tin liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguồn lực cho tăng trưởng xanh của Việt Nam mới đáp ứng được 30% nhu cầu thực tế. Vì vậy, cần xây dựng các chính sách hỗ trợ để thu hút các tổ chức tài chính trong và ngoài nước cũng như khu vực tư nhân tham gia vào quá trình phát triển nền kinh tế xanh.

Mới đây, đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ gồm 50 công ty công nghệ và sản xuất xanh nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, hàng không, chất bán dẫn, tài chính và các lĩnh vực khác như Boeing, Meta, Citibank vừa kết thúc chuyến công tác tại Việt Nam. Nếu một số dự án mới của các tập đoàn này tại Việt Nam được triển khai sẽ chứng tỏ Việt Nam đã có một bước tiến mới trong thu hút đầu tư và đánh dấu một giai đoạn mới trong việc thực hiện tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Nguồn: vietnamplus| Link

Tham khảo chuyên mục Báo Điện tử Việt Nam của SIA tại đây.